Search More
AnasayfaBankalarDenizbank
Denizbank Banka Bilgileri
 • Kuruluş Tarihi: 1997
 • Resmi Ad: Denizbank A.Ş.
  Y. K. Başkanı: Herman Gref
  Genel Müdür: Hakan Ateş
 • Swift Kodu: DENITRIS
 • Web: www.denizbank.com
 • Tarihi:
  11 Ekim 1996 tarih ve 22784(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 18 Ağustos 1996 tarih ve 96/8532 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden "Denizbank A.Ş." unvanıyla kurulmuş ve 11 Nisan 1997 tarih ve 4269 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir. Hazine'nin 22 Ağustos 1997 tarih ve 632 sayılı yazısı ile "Denizbank A.Ş."ye faaliyet izni verilmiş, banka 25 Ağustos 1997 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 1997 yılında Özelleştirme İdaresi'nce açılan ihale kapsamında "Denizcilik Bankası T.A.Ş." hisseleri satın alınmış ve Zorlu Holding bünyesine katılmıştır. 25 Ekim 2002 itibariyle Milli Aydın Bankası T.A.Ş., tüm hak alacak, borç ve yükümlülükleri ile Denizbank A.Ş.'ye devir olmuştur. Denizbank A.Ş. hisseleri 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren İMKB'de işlem görmeye başlamıştır. 30 Mayıs 2006 tarihinde Zorlu Holding, Denizbank A.Ş.'de sahip olduğu % 74,9965 hissesini Belçika - Fransa sermayeli Dexia Participation Belgique S.A.'ya satmış, BDDK'nın 28 Eylül 2006 tarih ve 1983 sayılı kararı ile devir izni alınmış ve 17 Ekim 2006 itibariyle fiili devir gerçekleşmiştir. Banka, bu tarih itibariyle Türkiye'de kurulmuş yabancı sermayeli bankalar grubuna geçmiştir. BDDK'nın 12 Eylül 2012 tarih ve 4934 Sayılı Kararı gereğince, Dexia Participation Belgique SA'ya ait %99.85 hisselerinin tamamı Rusya Federasyonunda mukim Sberbank Rossii (Sberbank)'nin devralmasına izin verilmiştir.
 • Hakkında:
  DenizBank, 1938 yılında, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere bir devlet bankası olarak kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren DenizBank, 28 Eylül 2012 itibariyle Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam etmektedir. DenizBank'ın 1997'de özelleştirilmesinin ardından, oluşan yeni kurumsal kimliği çerçevesinde personel alımı ve şube açılışlarını içeren bir “hayata dönüş” programının uygulanmasına başlanmıştır. Tüm bu çalışmalar, beş yıllık stratejik plan çerçevesinde yürütülmüş ve planda öngörülen tüm hedeflere ulaşılmıştır. Bu büyüme, TMSF'ye devrolan banka şubelerinin bir kısmının satın alınması ve 2002 sonunda Tarişbank'ın gruba dahil edilmesiyle desteklenmiştir. Bu dönemde DenizBank mevcut bankacılık ürün ve hizmetlerini tamamlamak üzere faktoring, finansal kiralama, yatırım ve portföy yönetimi şirketlerine ek olarak Avusturya ve Rusya'da banka satın almıştır. DenizBank, güçlü sermaye tabanından ve finansal gücünden aldığı destekle ve sektörde yaşanan hızlı gelişmelerin de etkisiyle çok kısa bir sürede mevcut konumunu geliştirmiştir. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında sunan bir finans süpermarketi oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur. Tüm Çağdaş Finans Hizmetleri Tek Bir Çatı Altında DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nda DenizBank'ın yanı sıra altı yerli ve üç uluslararası finansal iştirak, dört yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, EkspresYatırım, DenizYatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Bantaş ve Pupa grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve CJSC DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir. Grubun odaklandığı başlıca segmentler perakende müşteriler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, ihracatçılar, kamu ve proje finansmanı ile ticari ve kurumsal müşterilerdir. Tarım, enerji, turizm, eğitim, sağlık, altyapı ve denizcilik grubun faaliyetlerinde öncelikli olarak belirlediği pazarlardır. Grup, merkezi Viyana'da bulunan iştiraki DenizBank AG aracılığı ile AB ülkelerinde faaliyet göstermektedir. CJSC DenizBank Moscow, Rusya ile ticaret yapan mevcut müşterilere yurtdışında hizmet götürmekte ve çeşitli finansal gereksinimlerini karşılamaktadır. Grup, operasyon, mali kontrol ve muhasebe fonksiyonlarını merkezde toplayarak DenizBank şubelerini pazarlama merkezlerine dönüştürmüş; böylece bir yandan çalışan sayısını optimum düzeyde tutarken aynı zamanda işletme verimliliğini artırmayı başarmıştır. Grup, Türkiye'de toplumun tüm kesimlerine ulaşan bir hizmet ağına sahiptir. Yurtiçinde ve Bahreyn'deki toplam 600 adet DenizBank şubesinin yanı sıra, DenizBank AG ve CJSC DenizBank Moscow'un toplam 14 adet şubesi bulunmaktadır. Ayrıca, DenizBank, Alternatif Dağıtım Kanalları sayesinde, gerek perakende gerekse kurumsal müşterilerine dünyanın her köşesinden internet ortamında finansal işlemler yapma olanağı sağlamaktadır.

Denizbank Hakkında Konuşulanlar


Denizbank Türkiye Şubeleri


Denizbank İle İlgili Resimler


Denizbank Hakkında Yorum Yap